Indicatoren 2017 beschikbaar

3-apr-2018

Indicatoren 2017 beschikbaar

Dankzij de inzet van de vele betrokkenen zijn de gegevens uit LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2017 verwerkt. Ook de gegevens van de LNR over de eerste drie kwartalen van 2017 worden gepresenteerd. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Door reeds nu - voordat de LNR over het hele jaar 2017 is afgesloten – ook LNR-gegevens te publiceren bereiken we het volgende: een snellere terugkoppeling aan alle praktijken, alle verplichte indicatoren kunnen worden berekend en landelijk aan IGJ en ZiN worden aangeleverd, de jaarverslagen van eerste- en tweedelijnspraktijken en de gecombineerde jaarverslagen van VSV’s zijn beschikbaar.

Bij nadere bestudering van de perinatale gegevens moet u er op attent blijven dat uitkomsten die (mede) afhankelijk zijn van LNR-gegevens in 2017 nog onvolledig zijn. Gelet op de aard van de zorg worden LNR-gegevens altijd één kwartaal later aangeleverd. In het volgende kwartaal is ook de LNR over 2017 afgesloten en zal een nieuwe publicatie volgen. U hoort nog wanneer deze publicatie verschijnt.
Tegen die tijd zijn over het algemeen ook de gegevens verwerkt van de enkele praktijken die (veelal door IT-problemen) de aanleverdeadline van 1 maart niet konden halen. Wij zullen overigens vanaf heden dit proces standaard per kwartaal herhalen. Daarbij zullen LVR1 en LVR2 dan zijn bijgewerkt tot een kwartaal daarvoor en de LNR tot een half jaar ervoor.

Perined heeft praktijken en VSV’s aangeboden om de landelijk verplichte uitlevering van indicator-uitkomsten centraal voor haar rekening te nemen. Voor aanlevering van het overgrote deel van de VSV-indicatoren zijn de ziekenhuizen verantwoordelijk. Het merendeel van de ziekenhuizen heeft een mandaat afgegeven op basis waarvan de landelijk door VSV’s en ziekenhuizen aan te leveren indicatoren rechtstreeks door Perined aan OmniQ (DHD) worden gezonden. Vanaf 8 april kunt u deze daar zien. Andere ziekenhuizen dienen deze ziekenhuis- en VSV-indicatoren zelf via OmniQ aan te leveren.
De indicatoren dienen in beide gevallen vóór 15 april in OmniQ geautoriseerd te worden, zodat deze vervolgens voor doorgeleiding naar het Zorginstituut (ZiN) zorg kan dragen. De ziekenhuizen hebben hierover reeds afzonderlijk bericht ontvangen van DHD.

Zoals gebruikelijk kunt u uw gegevens (met o.a. de landelijk aan te leveren indicatoren) bereiken via de startknop op de Perined-website: https://www.perined.nl/producten/perined-insight.
In de nieuwste versie van Insight zijn alle indicatoren gebundeld via menu Rapporten - Indicatoren - Kwaliteitsindicatoren.
Als uw praktijk deelneemt aan een VSV dan staan onder ‘VSV’ de indicatoren van ZiN voor uw VSV. Eerstelijnspraktijken zien daarnaast de ZiZo praktijk-indicatoren. Tweedelijnspraktijken zien IGJ, VOKS en ZiN indicatoren voor de praktijk. De indicatoren hebben allemaal dezelfde presentatie. De uitvragende instantie, zoals IGJ en ZiN, is in het venster te kiezen onder 'type indicator' en de indicator zelf kan dan worden aangeklikt in de getoonde lijst. Voor de uitleg van het trechterdiagram en de tabel, zie de handleiding die op de Perined-website bij de startknop voor Insight staat.
De uitvragende instanties willen van deze indicatoren de noemer en teller weten (resp casus en obs in de tabellen). De presentatie in Insight houdt rekening met casemix-verschillen. De positie van uw praktijk of VSV in de trechter en trend-diagrammen geeft daardoor een realistisch beeld van de prestaties van uw unit t.o.v. de andere in het land.
Met de knop 'Maak een verslag' is een grafische samenvatting te maken van alle indicatoren voor een gekozen uitvragende instantie. Hieronder is dit stap voor stap weergegeven.

U kunt Insight bereiken via de startknop op de Perined-website: https://www.perined.nl/producten/perined-insight .

- Log in op “Insight”.
U moet zich éénmalig registreren met het drie/viercijferig nummer van uw praktijk én de praktijk-specifieke toegangscode die u heeft gekregen. Als u dat al eerder heeft gedaan, kunt u inloggen met uw zelfgekozen gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie. Heeft u uw praktijk-specifieke toegangscode niet (meer), mail naar onze provider, DT-Healthcare, via support.registraties@telekom-healthcare.com. Het telefoonnummer van de helpdesk is 030-65 69 777.

Nadat u bij ‘Insight’ ingelogd bent, is de instructie voor het maken van een rapport als volgt:
- log – afhankelijk van uw achtergrond – in op de dataset "LVR1 1995-2017", "LVR2 1995-2017" of "LNR 1995-2017";
- voor een snellere beschikbaarheid zet een vinkje bij ‘beperkt tot laatste 10 jaar’;
- kies uit het menu "Rapporten", dan de ingang "Indicatoren" en dan de ingang “Kwaliteitsindicatoren”;
- kies in het linker paneel Type, zoals – afhankelijk van uw achtergrond – "PRKT: ZiN" of PRKT:IGJ” of “VSV: ZIN”;
- bekijk de aantallen en percentages; geen verrassingen?; kies ‘Samen’ om de informatie over jaren te bundelen tot een trend grafiek.
- Probeer het grote vraagteken op de pagina voor meer informatie. Er zijn mogelijkheden voor diepere analyse.
- klik op de knop "Maak … verslag", het verslag wordt aangemaakt in een extra window (dat sommige browsers standaard blokkeren)
- selecteer alles in dit extra window (Ctrl+A), kopieer (Ctrl+C) en plak in Word (Ctrl+V).

We hopen dat we met deze uitgave - evenals met vorige edities van Perined Insight - een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van de kwaliteitsverbetering in uw perinatale zorg. Mocht een en ander tot vragen of opmerkingen leiden, dan horen we dit uiteraard graag.


Voor een bespreking van gegevens en indicatoren in VSV-verband zijn wij overigens altijd bereid om toelichting te komen geven.