Aanlevering 2022/2023

De aanlevering over 2022 is nog niet compleet. Vanuit de eerstelijns verloskundige informatiesystemen missen nog zo’n 55.000 records, dit is ongeveer 35%. Dit zijn zo’n 18.000 unieke bevallingen. Voornaamste probleem rondom de aanlevering zijn de kosten die per bericht in rekening wordt gebracht. Perined onderzoekt samen met de KNOV hoe deze kosten weer afgeschaft kunnen worden.

Vanwege deze aanleverproblemen konden de indicatoren vanuit de set Integrale Geboortezorg nog niet worden doorgeleverd. De Werkgroep Indicatoren van CPZ heeft bij het Zorginstituut Nederland uitstel aangevraagd voor het aanleveren van een deel van deze indicatoren. Dit uitstel is verleent en de indicatoren over 2022 zullen in april 2024 tegelijk met de indicatoren 2023 geaccordeerd en doorgeleverd worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Hieronder staat per softwareleverancier informatie over de aanlevering comform peri2.3. Samen met de softwareleveranciers proberen we de aanlevering steeds verder te verbeteren.

Op dit moment is het mogelijk om je gegevens aan te leveren. In de werkinstructie kan je zien welke gegevens uit het dossier/LVR1-v3 belangrijk zijn voor de Perined-aanlevering, en welke gegevens uit het dossier naar Perined gaan. Let er vooral op dat de geboortedatum van de vrouw wordt meegestuurd, zonder deze datum is het bericht mogelijk niet te verwerken.

Verbeteringen
Het verbeteren van de aanlevering is een opgave die op meerdere terreinen voltooid moet worden. In dit nieuwsbericht lees je wat Perined, KNOV en andere partijen doen om de aanlevering soepeler te laten verlopen.

Vrumun heeft een aantal aanpassingen gedaan en werkt ook nu nog aan verbeteringen, zodat meer gegevens automatisch uit het dossier in de LVR1-v3 terecht komen en om de LVR1-v3-pagina gebruiksvriendelijker te maken.

Kosten per bericht

Alle Perined-aanleveringen (“LVR’s”) die vanuit Vrumun verstuurd worden met een bevallingsdatum of à terme datum van 1 juli 2023 of later zijn kosteloos.

Aanleveringen (“LVR’s”) die al verstuurd zijn of die nog verstuurd gaan worden met een bevallingsdatum of anders à terme datum van voor 1 juli 2023, worden door Vrumun  wel in rekening gebracht. Dus als voorbeeld: een praktijk die in februari 2024 in één keer voor heel 2023 LVR’s instuurt, betaalt aan Vrumun alleen voor de LVR’s met een bevallingsdatum of anders à terme datum van voor 1 juli 2023.

Door de KNOV en Perined wordt onderzocht of de verloskundigenpraktijken gecompenseerd kunnen worden voor de gemaakte extra kosten voor Perined-aanlevering. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten wij dit weten.

Op dit moment is het mogelijk om je gegevens aan te leveren. In de handleiding/werkinstructies kan je zien welke gegevens uit het dossier belangrijk zijn voor de Perined-aanlevering, en welke gegevens uit het dossier naar Perined gaan.

Verbeteringen
Het verbeteren van de aanlevering is een opgave die op meerdere terreinen voltooid moet worden. In dit nieuwsbericht lees je wat Perined, KNOV en andere partijen doen om de aanlevering soepeler te laten verlopen.
Voor Orfeus specifiek is het knelpunt dat gegevens uit het dossier niet altijd precies hetzelfde naar Perined gaan, waardoor je in mijnPerined voor verrassingen kan komen te staan. Samen met Orfeus werken we eraan om dit inzichtelijk te maken/te verbeteren.

Kosten?
Vooralsnog is hier geen duidelijkheid over. Maar ondanks alle geboden tegemoetkomingen en perspectieven, zou het kunnen dat Orfeus kosten in rekening gaat brengen per verstuurde bericht. Hoewel wij dit uiterst onwenselijk vinden, en er alles aan doen/hebben gedaan om dit te voorkomen, is het goed te weten dat dit speelt.

Fusie
Waarschijnlijk heeft u al vernomen dat Orfeus en Onatal een samenwerking zijn aangegaan. Het betreft een samenwerking achter de schermen, waarvan u als gebruiker niets merkt; uw programma werkt zoals u gewend bent.

Op dit moment is het mogelijk om je gegevens aan te leveren. Zie bericht van Onatal hoe je dit kan doen.

Invulinstructie
In de invulinstructie kan je zien welke gegevens uit het dossier belangrijk zijn voor de Perined-aanlevering en welke gegevens uit het dossier naar Perined gaan. 

Verbeteringen 
Het verbeteren van de aanlevering is een opgave die op meerdere terreinen voltooid moeten worden. In dit nieuwsbericht lees je wat Perined, KNOV en andere partijnen doen om de aanlevering soepeler te laten verlopen. 

Kosten? 
Onatal voelt zich genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen per verzonden bericht voor ten minste 2022. Dit vinden wij uiterst onwenselijk, maar alle geboden tegemoetkomingen en perspectieven vanuit Perined en KNOV blijken voor hen onvoldoende te zijn (zie bovenstaande nieuwsbericht wat verschillende partijen doen).

FAQ
Onatal en Perined onderhouden samen een document met veelgestelde vragen

Fusie
Waarschijnlijk heeft u al vernomen dat Orfeus en Onatal een samenwerking zijn aangegaan. Het betreft een samenwerking achter de schermen, waarvan u als gebruiker niets merkt; uw programma werkt zoals u gewend bent.

 

Het is mogelijk om je gegevens aan te leveren. Perined heeft geen standaardhandleiding hoe gegevens aangeleverd kunnen worden, aangezien dit per zorgaanbieder verschilt. Heb je specifieke vragen rond aanlevering dan kun je het beste contact opnemen met de EPIC-staf binnen je eigen ziekenhuis en/of de Technical Support voor jouw ziekenhuis bij EPIC zelf. Heb je een inhoudelijke vraag over de aanlevering dan kun je natuurlijk ons contactformulier invullen.

Het is mogelijk om je gegevens aan te leveren. Liefst maandelijks, zodat wij de gegevens ook maandelijks kunnen verwerken en een kwaliteitsrapportage op mijnPerined kunnen uploaden die dan weer gecontroleerd kan worden. In de handleidingen is te zien hoe de aanlevering naar Perined mogelijk is.

Bent u overgegaan op de nieuwste versie van HiX (HiX6.3) dan is het belangrijk te controleren of u ook daadwerkelijk op deze nieuwe manier aanlevert. U kunt dit controleren in HiX zelf, maar ook door in mijnPerined[AMAS1]  te kijken of u kwaliteitsrapportages voor aanlevering peri2.3 ontvangt. Is dit niet het geval maak dan een supportcall aan bij Chipsoft. Zij kunnen u verder helpen.

Handleidingen
Aanlevering in HIX6.1

Aanlevering in HIX6.2

Aanlevering in HIX6.3

Het is mogelijk om je gegevens aan te leveren. Liefst maandelijks, zodat wij de gegevens ook maandelijks kunnen verwerken en een kwaliteitsrapportage op mijnPerined kunnen uploaden die dan weer gecontroleerd kan worden. In de handleiding is te zien hoe de aanlevering naar Perined mogelijk is.
Zoals op pagina 7 van de handleiding te lezen valt, dienen enkele optionele/aanvullende gegevens die van belang zijn voor aanlevering handmatig in de ‘Kernset geboortezorg editor’ ingevuld te worden. Om welke gegevens het gaat en op welke plek deze ingevuld kunnen worden, kunt u hier zien.

Op dit moment kunnen bepaalde gegevens die van belang zijn voor de indicatoren Integrale Zorg nog niet aangeleverd worden. BMA heeft de verwachting uitgesproken dat per 1-8-2023 versie 12.15.12 voor haar klanten beschikbaar is. Aan de hand van de gegevens in deze versie kunnen alle indicatoren Integrale Zorg berekend worden. Het is Perined nog onduidelijk of de benodigde gegevens dan ook met terugwerkende kracht aangeleverd kunnen worden. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk van BMA: support-hcts@ict.eu.

 

Vragen

Heeft u ondanks alle informatie nog vragen dan kunt u onderstaand contactformulier invullen.

Basis