ACTion 2

Doel
Het doel is om VSV’s te versterken bij de implementatie van de verbeterpunten uit hun perinatale audit. In elke regio worden 2 VSV’s in de gelegenheid gesteld om de ACTion-implementatiemethodiek, onder begeleiding, te leren toepassen.

Opzet

 • 7 regio’s in NL
 • De regiosupervisor faciliteert, en de regiocoördinator is de secondant
 • 2 VSV’s per regio
 • Per VSV één ACTionteam, multidisciplinair samengesteld
 • Nauw contact met het regioteam, kernteam van de audit en de VSV's

Training

 • Online cursus ACTion2- methodiek: oefenen met toepassen ACTion-methodiek op eigen verbeterpunt(en)
 • Face2face trainingsdag na de online cursus

 Vervolg

 • Het ACTion-team van het VSV oefent met de opgedane kennis en past de ACTion-methodiek toe op verbeterpunt(en) uit de eigen audit
 • Begeleidende follow-up bijeenkomsten van het ACTion-team met de regiosupervisor
 • Gebruik maken van de ACTion-toolkit
 • ACTion-team gaat implementatie van verbeterpunten stimuleren in VSV door collega’s te betrekken
 • Begeleiding doorde regiosupervisor aan het ACTion-team

Projectteam ACTion2

 • Trainer en Coach: Andrea Drost, MEd
 • Trainer en Coach: Wineke Bremmer
 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. Jan Jaap Erwich
 • Projectleider: Dr. Esteriek de Miranda
 • Perined: Drs. Ger de Winter

Projectonderzoeker: Ien van der Woerdt-Eltink, MSc

Voor meer info over ACTion zie ook: ACTion-toolkit