ACTion 2

Het ACTion2 ZonMw-project heeft als doel gehad om een aantal geselecteerde VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de verbeterpunten uit hun perinatale audit.

Er zijn tijdens dit project in 14 VSV’s multidisciplinaire ACTion-teams gevormd die de ACTion-implementatiemethodiek hebben leren toepassen. Conform een train-de-trainer model is er in die ACTion-teams training en begeleiding gegeven door middel van een e-learning en werden zij begeleid door een regiosupervisor. Deze regiosupervisor, meestal een verloskundige, stond in nauw contact met het regioteam en het betrokken VSV. Daarbij ontving zij training en ondersteuning door de trainer-coaches van Perined. Inmiddels is dit project in de praktijk afgerond en wordt het geëvalueerd en afgerond in de loop van 2023.

Projectteam ACTion2

Trainer en Coach: Wineke Bremmer
Hoofdaanvrager: Prof. dr. Jan Jaap Erwich
Projectleider: Dr. Esteriek de Miranda
Perined: Drs. Ger de Winter
Projectonderzoeker: Ien van der Woerdt-Eltink, MSc

Voor meer info over ACTion zie ook: ACTion-toolkit