ACTion 2

Doel
Het doel is om VSV’s te versterken bij de implementatie van de verbeterpunten uit hun perinatale audit. In elke regio worden 2 VSV’s in de gelegenheid gesteld om de ACTion-implementatiemethodiek, onder begeleiding, te leren toepassen.

Opzet

 • 7 regio’s in NL
 • De regiosupervisor faciliteert, en regiocoördinator als secondant
 • 2 VSV’s per regio
 • Per VSV één ACTionteam, multidisciplinair samengesteld
 • Nauw contact met regioteam audit en kernteam audit VSV's

Training

 • Online cursus ACTion2- methodiek: oefenen met toepassen ACTion-methodiek op eigen verbeterpunt(en)
 • Face2face trainingsdag na de online cursus

 Vervolg

 • ACTion-team van VSV oefent met de opgedane kennis en past de ACTion-methodiek toe op verbeterpunt(en) uit de VSV-audit
 • Begeleidende follow-up bijeenkomsten ACTion-team met regiosupervisor
 • Gebruik maken van de ACTion-toolkit
 • ACTion-team gaat implementatie van verbeterpunten stimuleren in VSV door collega’s te betrekken
 • Begeleiding door regiosupervisor aan ACTion-team

Projectteam ACTion2

 • Trainer en Coach: Andrea Drost
 • Trainer en Coach: Wineke Bremmer
 • Hoofaanvrager: Prof. dr. Jan Jaap Erwich
 • Projectleider: Dr. Esteriek de Miranda
 • Projectonderzoeker:
 • Perined: Ger de Winter

 Voor meer info over ACTion zie ook: ACTion-toolkit