Hulpmiddelen

Hieronder een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding en de verwerking van de perinatal audit.

Auditplanner

Een handig hulpmiddel bij de voorbereiding van de perinatale audit is de auditplanner Hierop vul je de datum van de audit in en vervolgens kan je zien wat en wanneer er geregeld moeten worden.

Tevens kunt u de powerpoint 'Basis perinatale audit' downloaden. 

Presentielijst

Aanvraagformulieren

ACTion toolkit

Voor hulp bij het oppakken van de verbeterpunten die uit de audit komen, kan er gebruik gemaakt worden van de Toolkit die ontwikkeld is in het ACTion traject dat in Noord Nederland heeft gelopen.

Klik hier voor de: ACTion-toolkit

Handleidingen

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Ambulancezorg

FMS Federatie Medisch Specialisten - Richtlijnendatabase

KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

NHG Nederlandse Huisartsen Genootschap 

NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obestetrie & Gynaecologie