Accreditatie

Voor een aantal beroepsgroepen wordt via PE-online accreditatie verleend voor het bijwonen van audit. De accreditatie is alleen te krijgen als je naam voorkomt op de deelnemerslijst van die audit en na het invullen van de evaluatie na afloop van een perinatale audit. Je moet daar dan je BIG-nummer invullen. Overige deelnemers kunnen een bewijs van deelname ontvangen.

Ongeveer twee maanden na afloop van een audit staat de accreditatie bijgeschreven via PE-online.

Let op:
Verkeerde of onvolledige BIG-nummers worden niet verwerkt! Het blijft de verantwoording van de zorgverlener om te controleren of zijn/haar BIG nummer juist vermeld is op de deelnemerslijst van de audit.

Punten voor het bijwonen van een audit (overzicht 2023)

beroepsgroepen  accreditatiepunten
NVOG gynaecologen  2 
NVK kinderartsen  geen, beperkt via NVOG
andere artsen via NVOG (beperkt)  2
KNOV Verloskundigen  2 of 3
NVVP   2
Physician Assistant (NAPA)  2 
V&VN Verpleegkundigen  2
VSR verpleegkundig specialisten geen
Kraamverzorgende geen