Accreditatie

Voor een aantal beroepsgroepen wordt via PE-online accreditatie verleend voor het bijwonen van audit. Overige deelnemers kunnen een bewijs van deelname ontvangen.

Ongeveer twee maanden na afloop van een audit staat de accreditatie bijgeschreven via PE-online.

Let op:
Verkeerde of onvolledige BIG-nummers worden niet verwerkt! Het blijft de verantwoording van de zorgverlener om te controleren of zijn/haar BIG nummer juist vermeld is op de registratielijst van de audit.

Punten voor het bijwonen van een audit

 beroepsgroepen  accreditatiepunten
NVOG gynaecologen  2
NVK kinderartsen  geen, beperkt via NVOG
andere artsen via NVOG (beperkt)  2
KNOV Verloskundigen  2 of 2,5
KNOV Verloskundige die CV maakt geen per 1-6-21, invoeren onder Cat D kwaliteitsreg VK
Physician Assistant (NAPA) geen (per 01-04-2020)
V&VN Verpleegkundigen  2
VSR verpleegkundig specialisten geen (per 01-03-2020)
kraamverzorgende geen