Trainingen

Perined biedt een aantal trainingen aan ter ondersteuning van de perinatale audit. Deze trainingen zijn kosteloos voor auditteamleden en voorzitters van audit.

Training voor het online voorzitten van audit

Deze online training gaat over de aspecten van het online voorzitten van een perinatale audit

Het doel van deze training is dat voorzitters van audit met meer vertrouwen en vaardigheden het voorzitterschap van een online perinatale audit aangaan.

Duur van de training is ongeveer 2 uur.

De training wordt drie keer gegeven:
• Donderdag 25 februari 17 - 19 uur = VOL
• Dinsdag 2 maart 17 - 19 uur
• Woensdag 10 maart 17 -19 uur

  •  EXTRA TRAINING: Woensdag 24 maart 17- 19 uur

De training wordt gegeven door Wineke Bremmer van Perined en Andrea Drost van Drosteffect

Opgeven met opgave van naam, functie, verbonden aan welk ziekenhuis/regio en BIGnummer en welke datum aan wbremmer@perined.nl 

Training Perinatale Audit
Deze training is bedoeld voor zorgverleners die aan de slag willen gaan in hun auditteam.
De trainingen zijn 2 x per jaar in de Domus Medica te Utrecht, in september en in februari/maart.

De eerstvolgende training is op dit moment nog niet gepland. 

Het is mogelijk om deze training bij voldoende belangstelling in de regio te organiseren.

Training voorzitten van audit 
Het succes van perinatale audit hangt sterk af van de kundigheid van de voorzitter. Deze voorzitter is onafhankelijk en daarom niet afkomstig uit het VSV waar de audit is. De voorzitter van de audit stuurt de audit op het proces, niet op de inhoud. Dat is soms moeilijk voor inhoudsdeskundigen!

Het is de bedoeling dat er in een regio diverse voorzitters zijn, zodat het voorzitten van audits gerouleerd kan worden. Als u audits wil gaan voorzitten, bespreek dat dan in uw VSV en met uw regioteam.

Om je op deze taak voor te bereiden, en te oefenen met het voorzitterschap, kan je deelnemen aan een training. Tijdens deze training krijg je vaardigheden aangereikt om het voorzitten van audit onder de knie te krijgen.

De trainingen worden gegeven bij voldoende (voor)aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze training bij voldoende belangstelling in de regio te organiseren. 

Deze trainingen kunnen ook op verzoek plaatsvinden (eventueel op locatie) als je een groepje kunt samenstellen dat getraind wil worden. Overleg in dit geval met de regiocoördinator van de regio.

Online training: Maandag 1 maart 19.00 - 21.00 uur en woensdag 3 maart 10.00-12.00 uur.

Training Incidentmethodiek
In de training Incidentmethodiek gaan we dieper in op deze methodiek van perinatale audit. Omdat deze methodiek toch een andere voorbereiding en opzet vraagt van de auditteams bieden wij een korte training aan met alle voor en nadelen van deze methode.

Als je als auditteam besloten hebt om de methode van het doen van perinatale audit te veranderen van de 'klassieke' manier naar de Incidentmethode, dan raden wij aan om eerst deze training te gaan volgen.

Deze training wordt op aanvraag gegeven bij u in het auditteam en duurt ongeveer 1 á 1,5 uur. 

 

Heb je belangstelling voor een training, stuur dan een mail naar wbremmer@perined.nl onder vermelding van naam + voorletters, functie, werkzaam bij en BIG-nummer.