Trainingen

Perined biedt een aantal trainingen aan ter ondersteuning van de perinatale audit. Deze trainingen zijn kosteloos voor auditteamleden en voorzitters van audit.

Training Perinatale Audit
Deze training is bedoeld voor zorgverleners die aan de slag willen gaan in hun auditteam.
Ben je nieuw in een auditteam en wil jij je kennis rond de audit vergroten stuur dan een mail naar Wineke Bremmer, dan bespreken we de mogelijkheden voor een korte (online) training.

Training voorzitten van audit 
Het succes van perinatale audit hangt sterk af van de kundigheid van de voorzitter. Deze voorzitter is onafhankelijk en daarom niet afkomstig uit het VSV waar de audit is. De voorzitter van de audit stuurt de audit op het proces, niet op de inhoud. Dat is soms moeilijk voor inhoudsdeskundigen!

Het is de bedoeling dat er in een regio diverse voorzitters zijn, zodat het voorzitten van audits gerouleerd kan worden. Als u audits wil gaan voorzitten, bespreek dat dan in uw VSV en met uw regioteam.

Om je op deze taak voor te bereiden, en te oefenen met het voorzitterschap, kan je deelnemen aan een training. Tijdens deze training krijg je vaardigheden aangereikt om het voorzitten van audit onder de knie te krijgen.

De trainingen worden gegeven bij voldoende (voor)aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze training bij voldoende belangstelling in de regio te organiseren. Overleg in dit geval met de regiocoördinator van de regio.

Training Incidentmethodiek
In de training Incidentmethodiek gaan we dieper in op deze methodiek van perinatale audit. Omdat deze methodiek toch een andere voorbereiding en opzet vraagt van de auditteams bieden wij een korte training aan met alle voor en nadelen van deze methode.

Als je als auditteam besloten hebt om de methode van het doen van perinatale audit te veranderen van de 'klassieke' manier naar de Incidentmethode, dan raden wij aan om eerst deze training te gaan volgen.

Deze training wordt op aanvraag gegeven in het auditteam en duurt ongeveer 1 á 1,5 uur. 

Heb je belangstelling voor een training, stuur dan een mail naar wbremmer@perined.nl onder vermelding van naam + voorletters, functie, werkzaam bij en BIG-nummer.