Auditthema's 2020-2022

Omdat het ondoenlijk is om alle casus te bespreken wordt er periodiek gewisseld van thema van casus die besproken gaan worden in een perinatale audit. Deze thema’s worden geselecteerd door de regioteams en vastgesteld door het bestuur van Perined.

Vier thema's voor perinatale audit 2020-2022

 1. Early-onset neonatale sepsis (EONS)
 2. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie
 3. À terme sterfte
 4. Regionaal thema

Met een focus op de eerste twee thema's 

1. Early-Onset Neonatale Sepsis (EONS)

Vroeg neonatale bacteriële infecties (optredend < 72 uur postpartum)

Inclusiecriteria

Alle levend pasgeborenen met zwangerschapsduur≥ 24 weken die zich presenteren met een vroeg neonatale infectie (< 72 uur postpartum)

 • met groep B streptokokken sepsis/ sepsis-meningitis of,
 • gramnegatieve sepsis/ sepsis-meningitis of
 • Listeria sepsis/ sepsis-meningitis en
 • worden opgenomen op een neonatale intensive care afdeling.

Onder een bewezen GBS-infectie, Gramnegatieve sepsis of Listeria infectie wordt verstaan:

 • positieve bloed en/of liquorkweek voor GBS, Gramnegatieve staven of Listeria monocytogenes
 • klinisch beeld van een infectie/sepsis met verhoogde inflammatoire parameters en een negatieve bloedkweek maar GBS-dragerschap bij moeder en/of positieve oppervlaktekweek bij het kind.

Exclusiecriteria

 • IUVD bij maternaal GBS
 • Laat neonatale infectie GBS (≥ 72 uur)
 • Positieve bloedkweek met andere dan bovengenoemde verwekkers

Voor achtergrondinformatie, tabellen en flowdiagrammen zie bijgaand document.

2. Maternaal thema: Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie

Alle zwangere vrouwen vanaf het eerste trimester tot en met 42 dagen postpartum waarbij een ernstige fluxus postpartum optreedt en/of een peripartum hysterectomie (baarmoederverwijdering) wordt uitgevoerd. 
Inclusiecriteria:

 • Fluxus >= 2500 ml
 • Iedere fluxus die leidt tot een embolisatie
 • Iedere fluxus die leidt tot een peripartum hysterectomie
 • Iedere sepsis die leidt tot een peripartum hysterectomie

Voor achtergrondinformatie zie bijgaand document

3. A terme sterfte voor, tijdens en na de bevalling
Hieronder wordt verstaan doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van kinderen geboren na een zwangerschapsduur vanaf 37 weken.

Kinderen met een letale afwijking zijn niet geïncludeerd

4. Regionaal thema

 • Regio Noord-Nederland: perinatale asfyxie
 • Regio Noord-Holland: code rood sectio (S1) bij een a terme zwangerschap
 • Regio Leiden: perinatale asfyxie (vanaf 32 weken)
 • Regio Utrecht: a terme asfyxie
 • Regio Zuidwest Nederland: a terme asfyxie
 • Regio Nijmegen: reanimatie van de acuut bedreigde neonaat
 • Regio Zuidoost Brabant: a terme asfyxie
 • Regio Limburg: a terme asfyxie
 • Regio Zwolle: a terme asfyxie