ACTion-methodiek

Verbeterpunten en de ACTion-methodiek

Vanuit de perinatale audit in Nederland worden verbeterpunten geconstateerd. Deze verbeterpunten zullen vervolgens moeten worden besproken en geïmplementeerd. In de praktijk komt dit vervolgtraject nog wel eens onvoldoende uit de verf. Nu is er speciaal voor de geboortezorg de ACTion-methodiek ontwikkeld. Dit is een PDCA-stappenplan om de implementatie van een verbeterpunt of een vernieuwing daadwerkelijk te realiseren. Uit onderzoek in de zorg blijkt dat een PDCA-cyclus zoals de ACTion-methodiek ondersteunt bij het een goede implementatie van een verandering.


In dit animatiefilmpje krijgt u in 2 minuten inzicht in de 7 stappen van ACTion:

Perined biedt VSV-leden ondersteuning in het aanpakken van die verbeterpunten door:

Een e-learning ACTion-methodiek voor het oppakken van verbeterpunten. Behalve de methodiek wordt er kennis over gedragsverandering gegeven.
Stap voor stap wordt u begeleid door het toepassen van de methodiek door een verbetertraject. Deze implementatiemethodiek ondersteunt om in multidisciplinair verband inzicht te krijgen in de achtergronden van een voorgenomen verandering. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan en beïnvloedende factoren te herkennen kunnen de leden van een verbeterwerkgroep daar een plan op maken. Het maakt dat onnodige activiteiten worden voorkomen door deze gestructureerde aanpak.

De ACTion methodiek geeft handvatten waardoor ook auditbijeenkomsten efficiënter worden. Deze kennis kan ook toegepast worden tijdens de perinatale audit wat weer kan leiden tot ‘beter geformuleerde verbeterpunten’.

In de e-learning gaan auditteamleden aan de slag met hun eigen verbeterpunten. Dit mogen nog openstaande verbeterpunten zijn maar ook reeds afgesloten verbeterpunten waarmee geoefend kan worden.

Deze e-learning wordt begeleid door Andrea Drost. De werkbelasting van deze training is ongeveer 6- 8 uur en het is fijn om dit samen te doen met andere leden uit het auditteam zodat er samen gewerkt kan worden aan minimaal één verbeterpunt. 
De training is kosteloos en er kan ieder moment gestart worden. In verband met het geven van online feedback door de trainers wordt het wel aangeraden om de training uit te spreiden over meerdere dagen.

Onlinetraining over de ACTion-methodiek wordt ook gegeven op aanvraag. Doel: een korte overzichtstraining die basis-inzicht geeft over de methodiek. Het is efficiënt en verstandig om dit te doen met een team of verbeterwerkgroep vanuit de VSV. Dit behoeft niet per se de werkgroep perinatale audit te zijn. Bij belangstelling kunt u een aanvraag doen voor een onlinetraining via audit@perined.nl

De ACTion toolkit. Online kunt u kennis opdoen over de ACTion-methodiek via www.actiontoolkit.nl. Op deze online toolkit vindt u de methodiek stap voor stap kort en bondig geschreven. Ook zijn er best practices en andere informatieve tools te vinden.

SMART formuleren van verbeterpunten en doelen. Perined biedt een korte onlinetraining aan om uw verbeterpunten SMART te leren formuleren. SMART geformuleerde verbeterpunten helpt om het implementatietraject doelgericht en efficiënt vorm te geven. Met oefening op uw eigen verbeterpunten kunt u uw kennis dankzij deze training verder verbeteren. Bij belangstelling kunt u een aanvraag doen voor deze onlinetraining via audit@perined.nl