Registratie

Perinatale Registratie

De Perinatale Registratie bevat de data van de vier beroepsgroepen die zich bezighouden met geboortezorg: verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen. De registratie wordt door Perined beheerd namens hun vier beroepsverenigingen: de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging, waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen verenigd in de VVAH), de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde). Speciaal voor de audit is aan deze perinatale databank een webbased module verbonden, waarmee zorgverleners de audit gegevens kunnen aanleveren (zie audit). Met deze audit informatie zijn ook de pathologen met hun beroepsvereniging de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) verenigd in Perined.

Technische vragen over aanlevering


Onze servicedesk staat bij DT Healthcare Solutions (de bewerker namens Perined van de Perinatale Registratie) klaar voor beantwoording van technische vragen via:

LVR-1: lvr1data@telekom-healthcare.com
LVR-2: lvr2data@telekom-healthcare.com

 

Update aanleverschema Perined

Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Afspraken zijn nu gemaakt om ‘oude’ aanlevering uit te faseren. Goede zorg heeft goede informatie nodig! U wordt gevraagd alles in het werk te stellen om binnen uw zorgorganisatie deze goede informatie samen met uw softwareleverancier te realiseren. We willen u hierbij van harte ondersteunen. Waar gaat het nu precies om? In bijgaande ‘update aanleverschema Perined’ de hoofdlijnen wat betreft Perined.

Voor de uitwisseling van informatie met het RIVM en de regionale centra worden aparte afspraken gemaakt. De communicatie hierover verloopt voor Peridos, zoals gebruikelijk, via de regionale centra. Informatie in meer detail is beschikbaar en is o.a. op 30 juni jl. in een landelijke leveranciersbijeenkomst aan de softwareleveranciers beschikbaar gesteld.

 

Stuur op tijd in: Van jaar- naar kwartaal aanlevering!

 

Voor verloskunde/obstetrie (‘LVR1/LVRh/LVR2’) betekent dit:

 Q1/Q2-2016 uiterlijk 1/9/16 aanleveren (gegevens over de eerste twee kwartalen van 2016

kennen dus als aanleverdeadline 1 september 2016);

 Q3-2016 uiterlijk 1/12/16 aanleveren;

 Q4-2016 uiterlijk 1/3/17 aanleveren;

 Q1-2017 uiterlijk 1/6/17 aanleveren;

 enz.

Voor neonatologie
Q1-2016 uiterlijk 1/9/16 aanleveren (gegevens over de eerste twee kwartalen van 2016

kennen dus als aanleverdeadline 1 september 2016);

 Q2-2016 uiterlijk 1/12/16 aanleveren;

 Q3-2016 uiterlijk 1/3/17 aanleveren;

 Q4-2016 uiterlijk 1/6/17 aanleveren;

 Q1-2017 uiterlijk 1/9/17 aanleveren;

 enz.